रेग्मी Regmi क. K. (2021) “‘बाँदर्नी मैयाँको कथा’ लोककथाको विधातात्विक अध्ययन ‘Badarni Maiyako’ Katha ko Bidhatatwik Adhyayan”, AMC Journal, 2(1), pp. 156–174. doi: 10.3126/amcj.v2i1.35796.