शर्मा अ. (2023) “’प्रिय मौनता’ कवितासङ्ग्रहमा प्रयुक्त अन्तर्पाठीयताको विश्लेषण”, AMC Journal, 4(1), pp. 143–155. doi: 10.3126/amcj.v4i1.63865.