[1]
शर्मा अ., “’प्रिय मौनता’ कवितासङ्ग्रहमा प्रयुक्त अन्तर्पाठीयताको विश्लेषण”, AMC J., vol. 4, no. 1, pp. 143–155, Dec. 2023.