शर्मा अ. “’प्रिय मौनता’ कवितासङ्ग्रहमा प्रयुक्त अन्तर्पाठीयताको विश्लेषण”. AMC Journal, vol. 4, no. 1, Dec. 2023, pp. 143-55, doi:10.3126/amcj.v4i1.63865.