(1)
राजेन्द्र Rajendra गिरी Giri. रातभरि हुरी चल्यो कथाको समाजशास्त्रीय विश्लेषण [Sociological Analysis of the Story That Took Place Overnight]. BMC J. Sc. Res. 2021, 4, 115-122.