(1)
रमेश Ramesh प्रभात Prabhat. ‘प्रेमदासको डायरी’ उपन्यासमा आलोचनात्मक यथार्थवाद [Critical Realism in the Novel ’Premdas’s Diary’]. BMC J. Sc. Res. 2022, 5, 177-184.