रमेश Ramesh प्रभात Prabhat. 2022. “‘प्रेमदासको डायरी’ उपन्यासमा आलोचनात्मक यथार्थवाद [Critical Realism in the Novel ’Premdas’s Diary’]”. BMC Journal of Scientific Research 5 (1):177-84. https://doi.org/10.3126/bmcjsr.v5i1.50688.