राजेन्द्र Rajendra गिरी Giri (2021) “रातभरि हुरी चल्यो कथाको समाजशास्त्रीय विश्लेषण [Sociological analysis of the story that took place overnight]”, BMC Journal of Scientific Research, 4(1), pp. 115–122. doi: 10.3126/bmcjsr.v4i1.42277.