गिरी Giri र. R. (2022) “‘शत्रु’ कथामा समाख्यानात्मकता [Narrativeness in the ’Enemy’ story]”, BMC Journal of Scientific Research, 5(1), pp. 193–199. doi: 10.3126/bmcjsr.v5i1.50694.