रमेश Ramesh प्रभात Prabhat. “‘प्रेमदासको डायरी’ उपन्यासमा आलोचनात्मक यथार्थवाद [Critical Realism in the Novel ’Premdas’s Diary’]”. BMC Journal of Scientific Research, vol. 5, no. 1, Dec. 2022, pp. 177-84, doi:10.3126/bmcjsr.v5i1.50688.