जोशी Joshi र. R. “नेपालको मौलिक संस्कृति : भीमसेन”. DMC Journal, vol. 7, no. 6, July 2022, pp. 42-47, doi:10.3126/dmcj.v7i6.57686.