आचार्य प. न्यायवैशेषिकाभिमताः पञ्चावयवाः. Haimaprabha, [S. l.], v. 1, n. 22, p. 57–65, 2023. DOI: 10.3126/haimaprabha.v1i22.56539. Disponível em: https://www.nepjol.info/index.php/haimaprabha/article/view/56539. Acesso em: 21 jul. 2024.