(1)
Sapkota, D. R. आमनिर्वाचन २०७९ मा राजनीतिक दलहरूको अवस्था. Hist. J. 2023, 14, 146-157.