Gautam, Murari Krishana. 2023. “भृकुटीका बारेमा विहंगम चर्चा”. Historical Journal 14 (2):169-77. https://doi.org/10.3126/hj.v14i2.59075.