Return to Article Details ‘इन्साफ’ उपन्यासमा प्रयुक्त सामाजिक तथा भाषिक सन्दर्भको विश्लेषण Download Download PDF