[1]
ढकाल Dhakal व.W. 2022. नेपालका सङ्गीत रेकर्डिङ्ग स्टुडियोमा तबलावाद्यको प्रयोग - अवस्था र चुनौती {Use of tabla in music recording studios of Nepal - situation and challenges}. Journal of Fine Arts Campus. 4, 2 (Dec. 2022), 36–44. DOI:https://doi.org/10.3126/jfac.v4i2.54827.