(1)
ढकाल Dhakal व. W. नेपालका सङ्गीत रेकर्डिङ्ग स्टुडियोमा तबलावाद्यको प्रयोग - अवस्था र चुनौती {Use of Tabla in Music Recording Studios of Nepal - Situation and Challenges}. JFAC 2022, 4, 36-44.