भण्डारी Bhandari टीकाप्रसाद Tika. 2022. “राजनीतिक परिवर्तनमा प्रगतिशील गीतः नेपाली मिडियाको दृष्टिकोण (वि.सं. २०७३–२०७८)”. Journal of Fine Arts Campus 4 (2):56-65. https://doi.org/10.3126/jfac.v4i2.54831.