भण्डारी Bhandari ट. T. (2022) “राजनीतिक परिवर्तनमा प्रगतिशील गीतः नेपाली मिडियाको दृष्टिकोण (वि.सं. २०७३–२०७८)”, Journal of Fine Arts Campus, 4(2), pp. 56–65. doi: 10.3126/jfac.v4i2.54831.