[1]
ढकाल Dhakal व. W., “नेपालका सङ्गीत रेकर्डिङ्ग स्टुडियोमा तबलावाद्यको प्रयोग - अवस्था र चुनौती {Use of tabla in music recording studios of Nepal - situation and challenges}”, JFAC, vol. 4, no. 2, pp. 36–44, Dec. 2022.