[1]
लामा Lamaप.P. 2019. ह्योल्मो जातिको अन्त्येष्टि संस्कार Hyolmo Jatiko Antyesti Sanskar. Nepalese Culture. 13, (Dec. 2019), 57-64. DOI:https://doi.org/10.3126/nc.v13i0.27501.