लामा Lamaप. P. ह्योल्मो जातिको अन्त्येष्टि संस्कार Hyolmo Jatiko Antyesti Sanskar. Nepalese Culture, v. 13, p. 57-64, 2 dez. 2019.