लामा Lamaप. P. (2019) “ह्योल्मो जातिको अन्त्येष्टि संस्कार Hyolmo Jatiko Antyesti Sanskar”, Nepalese Culture, 13, pp. 57-64. doi: 10.3126/nc.v13i0.27501.