[1]
मरहट्टा प. 2022. ‘नासो’ कथाभित्र पितृसत्ताको प्रभुत्वमा नारीचेतनाको स्तर (The level of women’s consciousness under the dominance of patriarchy within the story of ’Naso’). NUTA Journal. 9, 1-2 (Dec. 2022), 170–182. DOI:https://doi.org/10.3126/nutaj.v9i1-2.53862.