[1]
अर्याल Aryal अ.A. 2022. इन्दिरा प्रसाईको ’उसको लोग्ने र बिरालो’ उपन्यासमा अस्तित्ववादी नारीवाद {Existential feminism of Indira Prasai in her novel ’The Man and the Cat’}. Patan Pragya. 11, 02 (Dec. 2022), 198–207. DOI:https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52173.