[1]
ढुङ्गाना Dhungana श.S. 2022. समकालीन नेपाली कथामा पहिचानको स्वर {Voice of identity in contemporary Nepali fiction}. Patan Pragya. 11, 02 (Dec. 2022), 245–254. DOI:https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52182.