(1)
ढुङ्गाना Dhungana श. S. समकालीन नेपाली कथामा पहिचानको स्वर {Voice of Identity in Contemporary Nepali Fiction}. Patan Pragya 2022, 11, 245-254.