ढुङ्गाना Dhungana श. S. (2022). समकालीन नेपाली कथामा पहिचानको स्वर {Voice of identity in contemporary Nepali fiction}. Patan Pragya, 11(02), 245–254. https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52182