अर्याल Aryal अम्बिका Ambika. 2022. “इन्दिरा प्रसाईको ’उसको लोग्ने र बिरालो’ उपन्यासमा अस्तित्ववादी नारीवाद {Existential Feminism of Indira Prasai in Her Novel ’The Man and the Cat’}”. Patan Pragya 11 (02):198-207. https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52173.