ढुङ्गाना Dhungana श. S. “समकालीन नेपाली कथामा पहिचानको स्वर {Voice of Identity in Contemporary Nepali Fiction}”. Patan Pragya, vol. 11, no. 02, Dec. 2022, pp. 245-54, doi:10.3126/pragya.v11i02.52182.