[1]
शर्मा Sharma म.M. 2022. मुस्ताङ जिल्लाका ‘थकाली’ र ‘ल्होवा’ समुदायमा प्रचलित लोकनृत्यहरू {Popular folk dances of ’Thakali’ and ’Lhowa’ ommunities in Mustang District}. Prajna प्रज्ञा. 123, 1 (Dec. 2022), 140–153. DOI:https://doi.org/10.3126/prajna.v123i1.50220.