(1)
शर्मा Sharma म. M. मुस्ताङ जिल्लाका ‘थकाली’ र ‘ल्होवा’ समुदायमा प्रचलित लोकनृत्यहरू {Popular Folk Dances of ’Thakali’ and ’Lhowa’ Ommunities in Mustang District}. Prajna 2022, 123, 140-153.