शर्मा Sharma मुकुन्द Mukunda. 2022. “मुस्ताङ जिल्लाका ‘थकाली’ र ‘ल्होवा’ समुदायमा प्रचलित लोकनृत्यहरू {Popular Folk Dances of ’Thakali’ and ’Lhowa’ Ommunities in Mustang District}”. Prajna प्रज्ञा 123 (1):140-53. https://doi.org/10.3126/prajna.v123i1.50220.