शर्मा Sharma म. M. “मुस्ताङ जिल्लाका ‘थकाली’ र ‘ल्होवा’ समुदायमा प्रचलित लोकनृत्यहरू {Popular Folk Dances of ’Thakali’ and ’Lhowa’ Ommunities in Mustang District}”. Prajna प्रज्ञा, vol. 123, no. 1, Dec. 2022, pp. 140-53, doi:10.3126/prajna.v123i1.50220.