शर्मा Sharma मुकुन्द Mukunda. “मुस्ताङ जिल्लाका ‘थकाली’ र ‘ल्होवा’ समुदायमा प्रचलित लोकनृत्यहरू {Popular Folk Dances of ’Thakali’ and ’Lhowa’ Ommunities in Mustang District}”. Prajna प्रज्ञा 123, no. 1 (December 15, 2022): 140–153. Accessed June 8, 2023. https://www.nepjol.info/index.php/prajna/article/view/50220.