Return to Article Details नेपालको विकास प्रक्रियामा नतिजामूलक कार्यसम्पादन व्यवस्थापन {Effective performance management in Nepal's development process} Download Download PDF