पौडेल Poudel शिवप्रसाद Shivaprasad. 2023. “बालविकासमा सहजकर्ता र व्यवस्थापकको भूमिका”. Pragnya Sarathi प्रज्ञा-सारथि 21 (1):27-34. https://doi.org/10.3126/ps.v21i1.59650.