पौडेल Poudel श. . S. (2023) “बालविकासमा सहजकर्ता र व्यवस्थापकको भूमिका”, Pragnya Sarathi (प्रज्ञा-सारथि), 21(1), pp. 27–34. doi: 10.3126/ps.v21i1.59650.