[1]
पौडेल Poudel श. . S., “बालविकासमा सहजकर्ता र व्यवस्थापकको भूमिका”, Pragnya Sarathi, vol. 21, no. 1, pp. 27–34, Nov. 2023.