पौडेल Poudel श. . S. “बालविकासमा सहजकर्ता र व्यवस्थापकको भूमिका”. Pragnya Sarathi (प्रज्ञा-सारथि), vol. 21, no. 1, Nov. 2023, pp. 27-34, doi:10.3126/ps.v21i1.59650.