पौडेल Poudel शिवप्रसाद Shivaprasad. “बालविकासमा सहजकर्ता र व्यवस्थापकको भूमिका”. Pragnya Sarathi प्रज्ञा-सारथि 21, no. 1 (November 2, 2023): 27–34. Accessed April 12, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/ps/article/view/59650.