शर्मा Sharma ग. G. (2023). नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र परिबर्तनहरु . Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल, 2(1), 86–97. https://doi.org/10.3126/resungaj.v2i1.64131