शर्मा Sharma ग. G. (2023) “नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र परिबर्तनहरु ”, Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल, 2(1), pp. 86–97. doi: 10.3126/resungaj.v2i1.64131.