[1]
शर्मा Sharma ग. G., “नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र परिबर्तनहरु ”, Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल, vol. 2, no. 1, pp. 86–97, Feb. 2023.