शर्मा Sharma ग. G. “नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र परिबर्तनहरु”. Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल, vol. 2, no. 1, Feb. 2023, pp. 86-97, doi:10.3126/resungaj.v2i1.64131.