शर्मा Sharma गुणानिधि Gunanidhi. “नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र परिबर्तनहरु”. Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल 2, no. 1 (February 1, 2023): 86–97. Accessed June 17, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/resungaj/article/view/64131.