मण्डल सम्पादक. “सृजनशीलता र अन्वेषणको बाटोमा”. Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल 2, no. 1 (February 1, 2023): Preliminary . Accessed June 18, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/resungaj/article/view/64133.