1.
शर्मा Sharma गG. नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र परिबर्तनहरु . Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल [Internet]. 2023 Feb. 1 [cited 2024 Jun. 25];2(1):86-97. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/resungaj/article/view/64131