[1]
ज्ञवाली Gnawali व.B. 2023. पाश्चात्य सन्दर्भमा विज्ञान आख्यानका ऐतिहासिक मोडहरू {Historical Modes of Science Narratives in Western Contexts}. RR Interdisciplinary Journal. 4, 4 (Dec. 2023), 79–86. DOI:https://doi.org/10.3126/rrij.v4i4.62783.