(1)
ज्ञवाली Gnawali व. B. पाश्चात्य सन्दर्भमा विज्ञान आख्यानका ऐतिहासिक मोडहरू {Historical Modes of Science Narratives in Western Contexts}. RR Interdisc. J. 2023, 4, 79-86.